Støttemurblokk

Robust og effektiv støttemurblokk for moderne bygg

Nyskapande støttemurblokk

Hallingdal Betong AS har utvikla ett system for støttemurblokker ved bruk av restbetong, som gjør støtteblokken både prisgunstig og miljøvennlig

HB-blokk

Vi produserer vår egen støtteblokk. Dette er betongblokker med struktur for å skape ei dekorativ overflate. Støttemuren glir naturlig inn i omgivelsene. Fordelene med støtteblokken er at du som kunde får en solid og stabil løsning. Støtteblokken er enkel og lønnsom med rask montering og god tilgang på elementer.

Med en vekt på 850 kg pr. helstein er dette solide konstruksjoner som favner alt, fra hjem og hage til synlige støttemurer langs veier.

Mål på standard helblokk er: 1200mm x 400mm x 900mm. (bxhxd)

Finnes i helstein, halvstein og hjørnesteiner. Samt toppsteiner i samme sortiment.

C3C blokk

Vi produserer og forhandler også C3C blokk. Dette er betongblokker med tre glatte sider og en brettskurt for hånd. Dette er støttemurer for bygg, bymiljø og infrastruktur. Brukes som permanente eller midlertidige støttemurer for å lagre og skille materialer. Vårt blokksystem monteres enkelt som Lego. Ingen støping, eller fuging er nødvendig. Vi lager robuste løsninger med et fleksibelt og flyttbart system og med uendelige variasjoner på funksjon og design. En støttemur som optimerer oppbevaringsarealer, sikrer arbeidsmiljøet og samtidig reduserer støy, støv og brannfare

Mål på de standard blokk er: 800mm x 800mm x 1600mm og 600mm x 600mm x 1800mm

Link til hjemmeside C3C

Fordelar med våre løysingar

Våre støttemurblokker tilbyr store fordeler, som lange spennvidder for større designfleksibilitet, utmerka isolasjon for energieffektivitet, og oppfylling av strenge brannkrav for økt sikkerheit.

Utforsk dine moglegheiter

Enten du planlegg eit nytt byggeprosjekt eller ser etter løysingar for eit eksisterande, kan våre innovative støttemurblokker tilby den styrke og fleksibiliteten du treng.

Kontakt oss for meir informasjon

Ta kontakt med Hallingdal Betong AS i dag for å diskutere korleis våre løysingar for støttemurblokker kan integrerast i ditt neste byggeprosjekt.

Kontakt oss