Mapei- og Armeringsprodukt

Optimaliserer ditt bygg med kvalitetsprodukt

Armering og essensielt tilbehøyr for alle byggebehov

Hallingdal Betong AS lagerfører eit bredt utval av armeringsprodukt og tilbehøyr, inkludert armeringsstål (B500C) og armeringsnett, som støtter og forsterkar dine konstruksjonsprosjekt. Våre løysingar er designa for å møte strenge krav til styrke og varigheit, og sikre ditt bygg mot framtidige utfordringar.

Produktutval

Armeringstål (B500C)

Tilgjengeleg i dimensjonar Ø10 - Ø25 for robust konstruksjonsstøtte.

Armeringsnett

K131, K189, og K257 for effektiv fordeling av last og styrke.

Tilbehøyr

Bredt utval av armeringstolar og armeringsskinner for fleksibel bruk i ditt prosjekt.

Forskalingstilbehøyr

Avstandsrør og armeringstråd for nøyaktig og sikker forskaling.

Mapei-produkt for betongforbetring

Me tilbyr også eit utval av Mapei-produkt for ulike behov innan betongreparasjon og forbetring:

Confix PP-fiber

Fiberforsterka reparasjonsmørtel med minimalt svinn til konstruktive støype- og reparasjonsarbeidar. Veleigna til monolittisk liming med Mapepoxy-L.

Redirep 45 RSF

Hurtigherdande, fiberarmert, svinnkompensert spesialmørtel for reparasjon av betong.

Nonset 50

Ekspanderande sementbasert mørtel. Blir nytta til forankring og gysing av fjellboltar, tynneunderstøypar, osb.

Nonset 400

Ekspanderande sementbasert spesialmørtel. Blir nytta til gysing, montasje, fuging og understøp < 150 mm

Concrete Sealer

Silikat/akrylbasert støvbindar for betong som gjæv ei meir slitesterk overflate.

Mapecure 1

Herdemembran basert på parafinvoksemulsjon for å hindra for sprekkdanning pga. for rask uttørking.

Mapecrete Film Nor

Mellombels herdemembran og enklare glatting av betong.

Mapecure Hardener

Fargelaus og lettflytande væske som tettar, styrkjer og impregnerer betongoverflata. Treng effektivt ned i betong, tettar mikroporer og rissar.

Epoxy L, Epoxy BI-IMP, Epoxy I

To-komponent epoxyprodukt for ulike formål som liming av betong og stål, forsegling av sprekkar, og slitesterk epoxymaling for betong.

Det er også mogleg å skaffe andre Mapei-produkt på førespurnad. Pris på alle produkt blir gjeve på førespurnad.

Besøk Mapei.no

Ta kontakt for ei sterkare og meir varig løysing

Enten du trenger standard armeringsløysingar, spesifikke Mapei-produkt, eller skreddarsydde alternativ, kan våre ekspertar rettleie  deg til dei rette produkta for ditt byggeprosjekt. Kontakt oss i dag for å diskutere korleis me kan bidra til ditt prosjekt.

Kontakt oss