Arbeide med bru

Venås Bru 2015

Venås bru var inntil 2022 den største enkeltstøypen me har levert.

624m3 vart levert på 14 timar.

Totalt 14bilar i sving for å halde leveringstakten.

0
Feed