Arbeide med rehabilitering av dam

Dam Mjåvatn 2018-2020.

Rehabilitering av dammar i fjellheimen utgjer ein stor markedsandel hjå oss.

Prosjektet var spektakulært med kort sesong og intensiv leveranse i sommarhalvåret.

Leverte totalt ca. 5000m3 betong.

0
Feed